Even Heggem Futsæter

Økonomisjef

Daglig leder i Ziko Drift, med hovedansvar for økonomi og regnskaps for Gruppen.
Tlf: 90034652. Epost: even@ziko.no